Електротехнічна лабораторія і енергоаудит

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ І ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Для успішного функціонування об’єкту необхідні кілька складових. Якщо їх згрупувати за параметром витрат ресурсів, то отримаємо 2 основні категорії: капітальні та поточні. Останні можуть здатися менш важливими, однак будь-який керівник знає, що якщо не приділяти їм увагу, то в недалекому майбутньому можна отримати першу категорію.

Шляхом завчасного виявлення та усунення неполадок в роботі систем і обладнання можна уникнути такого результату. Компанія ТОВ «Концерн «Ксімекс» завжди готова надати послуги власної електротехнічної лабораторії, яка атестована ДП« Одесастандартметрологія» на відповідність ДСТУ ISO 10012: 2005. Вона веде свою діяльність на підставі офіційних документів (ліцензія, свідоцтво про технічну компетенцію, дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки). У будь-який необхідний момент наші фахівці готові оперативно провести енергоаудит об’єкта, не впливаючи на його працездатність, надавши відповідний технічний звіт.

Основні напрямки:
 • Приймально-здавальні випробування. Здійснюються після монтажу нового електрообладнання;
 • Профілактичні вимірювання. Попереджають вихід з ладу дорогого устаткування, допомагають проконтролювати безпеку персоналу;
 • Періодичні вимірювання. Необхідні для контролю роботи електроустаткування і електричних мереж;
 • Енергоаудит електричних систем. Контролює якість електричної енергії, дає можливість отримання повної інформації про стан енергосистеми для оперативного виявлення будь-яких проблем, пов'язаних з перебоями в роботі електроустаткування.

Ключові переваги:

Система вимірювань відповідає вимогами ДСТУ ISO 10012: 2005 свідоцтво № 04-0001 / 2018 від 16.01.2018 р

Лабораторія оснащена сучасними електровимірювальними приладами і випробувальним обладнанням, яке регулярно проходить метрологічну повірку в метрологічних центрах.

До складу лабораторії входить персонал, який має професійну підготовку та всі необхідні допуски, а також постійно покращує свої навички і вдосконалює свій професіоналізм.

За підсумками проведених вимірювань ми готуємо технічний звіт, в якому відображаємо реальний стан електротехнічного обладнання і електроустановок відповідно до вимог ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕП.

Дані щодо проведених вимірювань і випробувань фіксуються в протоколі випробувань, які видаються замовнику для пред’явлення на вимогу.

ОБЛАДНАННЯ І ВИДИ РОБІТ

Використовуване нами обладнання:
 • Аналізатор якості електроенергії Fluke 435 II (США);
 • Багатофункціональна високовольтна випробувальна установка Metrel MI 2094 CE Multitester (Словенія);
 • Випробувальна установка для перевірки пристроїв РЗА і силового обладнання серії РТС-А (Україна);
 • Пристрій прогрузки автоматичних вимикачів - УПА-16 (Україна);
 • Випробувальна установка Schneider Electric для розчіплювачів STR, ET і Micrologic (США);
 • Цифровий мегаомметр Е6-24 (Росія);
 • Цифровий вимірювач опору заземлення ЦС4107 (Україна);
 • Цифровий вимірювач опору петлі фаза-нуль ЕР180М1 (Україна);
 • Цифровий мікроомметр ЕР331 (Україна);
 • Апарат високовольтний випробувальний АВ-50/70 (Україна)
 • Апарат високовольтний випробувальний АВ-45-0,1 (Україна)
 • Комплект вимірювальний параметрів силових трансформаторів К540-4ПС (Україна)
 • Вольтамперфазометр цифровий Ретометр-М3 (Росія)
 • Стенд високовольтний випробувальний для випробування засобів індивідуального захисту (Україна)
 • Інше.
Ми проводимо вимірювання параметрів наступного електротехнічного обладнання:
 • Силові та вимірювальні трансформатори;
 • Силові конденсатори;
 • Силові кабельні лінії;
 • Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів;
 • Силові вимикачі, вимикачі навантаження, роз'єднувачі;
 • Електродвигуни змінного струму;
 • Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) і зовнішнього виконання (КРУН);
 • Заземлювальні пристрої;
 • Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ;
 • Комплектні розподільні пристрої та ін.
Ми проводимо вимірювання:
 • Опору ізоляції;
 • Опору системи заземлення;
 • Опір обмоток трансформаторів;
 • Перехідних опорів;
 • Опору петлі «фаза-нуль»;
 • Вимірювання ємності конденсаторів.
Ми проводимо випробування і перевірки:
 • комутаційне обладнання;
 • контрольних точок характеристик намагнічування;
 • діелектричні випробування та ін.
В сукупності, можливості нашої електротехнічної лабораторії можуть забезпечити:
 • Безпеку персоналу від ураження електричним струмом;
 • Пожежну безпеку;
 • Безперебійну роботу електротехнічного обладнання та апаратів;
 • Своєчасне виявлення і оперативне усунення несправностей в устаткуванні і мережі;
 • Предоставлення всіх необхідних протоколів і звітів наглядовим органам.

ЕНЕРГОАУДИТ І ВІДХИЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Аналіз якості електроенергії це сучасний, найбільш об’єктивний, швидкий і зручний спосіб отримати повну інформацію про стан енергосистеми і виявити будь-які проблеми, пов’язані з перебоями в роботі електроустановок!

Відхилення показників якості електроенергії від нормованих значень призводять до погіршення умов роботи електрообладнання та його передчасного зносу або аварії.

Відхилення напруги

Наприклад, воно впливає на роботу асинхронних двигунів, широко застосовуваних у безлічі сфер господарювання та економіки. При зниженні напруги живлення зменшується крутний момент на валу двигуна, що за певних умов може призвести до повної зупинки двигуна. Крім цього, знижений напруги зменшує пусковий момент, що погіршує умови пуску двигуна. Підвищена напруга на висновках двигуна призводить до зростання споживаної реактивної потужності. В середньому, на кожен відсоток підвищення напруги мережі, споживана реактивна потужність зростає на 3%.

Коливання напруги

Значно впливають на роботу освітлювальних приладів і електронної техніки. Миготіння джерел освітлення (флікер-ефект) викликає неприємний психологічний ефект, стомлення зору й організму в цілому. Це веде до зниження продуктивності праці, а в ряді випадків і до травматизму. При значних коливаннях напруги (понад 15%) можуть бути порушені умови нормальної роботи електродвигунів, можливо відпадіння контактів магнітних пускачів з відповідним відключенням працюючих двигунів. Коливання напруги з розмахом 10-15% можуть привести до виходу з ладу батарей конденсаторів.

 

Гармонійні спотворення напруги

Вони призводять додатковому нагріванню в трансформаторах, створюють додаткові втрати в шинопроводах, викликають перегрів і руйнування нульових робочих провідників, погіршують умови роботи і виводять з ладу конденсаторні батареї.

Електромагнітні перешкоди

Призводять до відмов обладнання, порушення роботи пристроїв автоматики, релейного захисту і втрат інформації. Особливу увагу цій проблемі приділяють різні Data-центри, наукові лабораторії та інші об’єкти, для яких збереження даних першорядне завдання.

 

Всі перераховані вище відхилення можуть привести до різного ступеня тяжкості шкоди. Тому знання реальних показників якості електроенергії на підприємстві дійсно важливо і дозволить виявити і локалізувати проблемні ділянки. Використовуючи сучасні вимірювальні прилади фахівці, нашій компанії допоможуть виявити і виявити проблеми та загрози. Номенклатура вимірюваних величин залежить від цілей проведення моніторингу.

Компанія «Ксимекс» має в своєму розпорядженні сучасним і високоточним вимірювальним обладнанням, навченим персоналом і пропонує свої послуги з проведення контролю та аналізу якості електроенергії.
Проведення аналізу якісних показників електроенергії фахівцями нашої компанії відбувається наступним чином:
 • Опитування замовника, аналіз технічної документації;
 • Укладення договору на проведення робіт з аналізу якості електроенергії;
 • Виїзд на об'єкт і проведення необхідних вимірювань;
 • Обробка та аналіз отриманих даних;
 • Формування докладних звітів для замовника;
 • Надання рекомендацій та підбір необхідного обладнання для усунення проблем в енергосистемі підприємства.
Крім вимірювання напруг, струмів, активної і реактивної потужності споживачів на об’єкті проводяться також вимірювання основних показників якості електроенергії:
 • Стале відхилення напруги;
 • Розмах зміни напруги;
 • Коефіцієнт спотворення синусоидальности кривої напруги;
 • Коефіцієнт n-ой гармонійної складової напруги;
 • Коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною послідовністю;
 • Коефіцієнт несиметрії напруг за нульовою послідовності;
 • Відхилення частоти;
 • Тривалість провалу напруги;
 • Імпульсна напруга;
 • Коефіцієнт тимчасового перенапруги.

Таким чином, ми забезпечуємо індивідуальний, повноцінний і якісний аудит для кожного нашого замовника.