СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Рівень автоматизації і промислових, і цивільних систем, з якими взаємодіє людина росте з кожним днем. З розвитком технічних засобів і програмного забезпечення з`являється можливість відстежувати практично будь-який параметр функціонування виробничої лінії, поведінки персоналу, характеристики робочих середовищ, джерел живлення, витрат матеріалу і т. д.

Зрозуміло, з ростом кількості інформації, що аналізується росте потреба в її обробці, систематизації, можливості візуалізації при роботі з нею операторів і керівних фахівців. Крім інтерактивного контролю за станом обладнання і всієї системи в цілому нерідко виникає необхідність у прогнозуванні таких параметрів як знос обладнання, вичерпність ресурсів, зміна ефективності відстежувального процесу та ін. Сучасні системи автоматизації успішно виконують і ці завдання.

Компанія «Концерн «Ксімекс» велику увагу приділяє питанням автоматизації та модернізації існуючих систем управління об’єктів. Зокрема, підприємства промисловості і харчової галузі досить часто потребують глибокої модернізації своїх потужностей.

Ми здійснюємо як установку окремих елементів систем автоматизації, так і проектування, встановлення та налагодження великих систем (від окремих цехів до заводів в цілому), спрямованих на вирішення різноманітних задач наших клієнтів з різноманітних сфер: від промислових підприємств до готельного бізнесу, включаючи інтелектуальні системи управління будівлями.