Диспетчеризація інженерних систем і технологічного обладнання (SCADA-системи)

ОПИС ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ SCADA-СИСТЕМ

Диспетчеризація інженерних систем і технологічного обладнання – це безперервний контроль параметрів роботи технологічного обладнання, що поєднує в собі широкі можливості візуалізації, ведення архівної та звітної документації, а також функції віддаленого управління технологічними процесами.

Диспетчеризація застосовується до будь-яких технологічних систем (управління виробничими процесами та процесінговими лініями), які можуть управлятися автоматично.

Розроблені і запущені компанією «Концерн «Ксімекс» системи успішно функціонують на таких промислових об’єктах як:
 • зернові елеватори,
 • олійноекстракційні заводи,
 • молокозаводи,
 • нафтовидобувні станції,
 • станції перевантаження руди, вугілля та ін.

ФУНКЦІЇ SCADA-СИСТЕМИ

(Supervisory Control And Data Acquisition (Eng.) — диспетчерське управління і збір даних)  
Досвід впровадження SCADA-систем нашою компанією говорить про те, що тенденція їх установки повсюдна і однозначно позитивна. Це, в першу чергу, пояснюється широким функціоналом, який дозволяє:
 • знизити витрати на утримання обслуговуючого персоналу;
 • знизити ймовірність збоїв технологічних процесів і тривалих простоїв за рахунок своєчасного попередження оператора про небажані зміни в процесі роботи обладнання, і, як наслідок, оперативної реакції на позаштатні ситуації;
 • вести архів даних і здійснювати ефективний аналіз інформації за допомогою автоматично створюваних звітів про продуктивність устаткування, споживання електроенергії і матеріалів за вказаний період часу;
 • надавати інформацію персоналу і керівництву у вигляді звітів і діаграм за різні періоди часу;
 • організувати роботу з системою користувачам з різними рівнями доступу (оператор, технолог, майстер зміни, технічний директор, генеральний директор та ін.);
 • отримувати оперативну інформацію (графіки, звіти, попередження) практично з будь-якого пристрою (планшет, телефон, ноутбук);
 • підвищувати технологічну дисципліну оперативного персоналу за рахунок протоколювання дій операторів та диспетчерів;
 • забезпечити керівників високого і середнього рівнів інструментальними засобами та необхідною інформацією про ефективність роботи обладнання.

Окремо необхідно згадати про можливість «комунікації з іншими системами». Часто трапляється, коли на виробництві весь завод (цех, безперервна технологічна лінія, починаючи від надходження продукту, його обробки і до виходу готової продукції) будувалися в різний час і різними організаціями. Це призводить до використання відмінного і потенційно несумісного устаткування і програмного забезпечення. Однак, кожна з цих систем (вузлів) повинна коректно повідомляти про свій стан і давати керуючі команди іншим системам: готовність, аварія, неготовність видати продукт, дозвіл або блокування роботи для інших ліній і інші функції.

РІШЕННЯ ВІД «КОНЦЕРНУ «КСІМЕКС»

Компанія «Концерн «Ксімекс» вирішує не тільки завдання по реалізації SCADA-систем, але і може модернізувати існуючу у Замовника SCADA-систему іншими додатковими екранами і модулями, що дозволить зменшити фінансову частину проекту в порівнянні з повноцінною розробкою нової системи візуалізації.

Ми успішно реалізували комплектні рішення SCADA-систем для таких підприємств, як: «ADM. Іллічівськ», «Kernel. КіровоградОлія», «ІнтерХім » та інших. На всіх підприємствах після впровадження систем диспетчеризації Замовники відзначають:

 • однозначне підвищення ефективності роботи за рахунок постійного доступу до актуальних даних технологічного процесу;
 • зниження часу простоїв за рахунок своєчасного інформування операторів про небажані зміни в ході технологічного процесу;
 • збільшення «прозорості» процесу за рахунок архівування всіх подій процесу (зміни параметрів, дії операторів та ін.) з можливістю подальшого аналізу і формування звітів.

Система диспетчеризації технологічного процесу ТДВ «Інтерхім»

Система диспетчеризації технологічного процесу зернового елеватора «Service Grain» (м. Арциз)

Ми здійснюємо:

 

Повний комплекс робіт з розробки, проектування, програмування та пусконаладки систем автоматизації та диспетчеризації на об’єкті Замовника і реалізує свої проекти «під ключ».
Ми реалізуємо різні системи автоматизації та диспетчеризації: від простих до складних багатокомпонентних систем, об’єднаних між собою в єдину мережу, що охоплює всю інфраструктуру підприємства.

Для реалізації проектів використовуються:

 

Комплектуючі та програмні продукти провідних європейських виробників (Siemens, Schnedier Electric, Weidmuller), що дозволяє говорити про надійність і безвідмовну роботу всієї системи в цілому протягом тривалого часу. 

Ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного Замовника, враховуємо всі його вимоги і максимально адаптуємо систему під кожен конкретний об’єкт промисловості.

Типи проектованих систем:
 • локальні системи автоматизації (виробничі лінії і цехи);
 • багаторівневі територіально-розподілені АСУ ТП (заводи і територіально рознесені підрозділи)

Тип створюваної системи (локальна або багаторівнева розподілена) залежить від рівня складності об’єкта автоматизації і потреби Замовника, і в основному визначається кількістю і номенклатурою технологічного обладнання, інфраструктурою об’єкта, необхідним рівнем контролю і управління.

 

Локальні системи управління застосовуються для автоматизації невеликих функціонально закінчених технологічних об’єктів.

АСУ ТП складних об’єктів створюються за багаторівневим ієрархічним принципом. При цьому на технологічних об’єктах встановлюється кілька станцій управління, що об’єднуються в локальну інформаційно-обчислювальну мережу