Системи обліку енергоресурсів

ОПИС І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Комплексний облік енергоресурсів передбачає побудову єдиної автоматизованої системи, яка збирає свідчення від всіх приладів первинного обліку: електроенергії, води, опалення та газу. Інформація з приладів обліку надходить на пристрої збору даних і передається на сервер, де потім здійснюється їх обробка. В результаті користувач отримує розгорнуту картину споживання енергоресурсів і значний обсяг аналітичної інформації, необхідної для оптимізації робочих параметрів систем будівлі протягом усього їхнього терміну експлуатації.

Основні переваги для різних типів об’єктів:

Житлові комплекси 

Зручність для експлуатуючої компанії. Не потрібно утримувати штат контролерів для здійснення щомісячного обходу абонентів. Все відбувається автоматично: від зчитування показань лічильників до формування рахунків. Крім того, існує можливість віддаленого відключення споживача.

 

Промисловість 

 

Дозволяє проводити розрахунок частки енергоресурсів в собівартості продукції і здійснювати звірку балансів, що веде до оптимізації споживання енергоресурсів і різкого зменшення можливостей для розкрадань з боку персоналу.

 

Рітейл 

(торгові мережі, наприклад: «Таврія В», «Ашан»)

Дозволяє здійснювати віддалений моніторинг параметрів кожного магазину з головного офісу, оперативно накопичувати дані для аналітики і оптимізації витрат. Зокрема, дані в мережі магазинів «Ашан» з різних країн надходять відразу в головний офіс до Франції.

 

Ми реалізуємо аналогічні повністю інтегровані рішення з управління енергетичними ресурсами будівлі, що надають комплексну інформацію про споживання електроенергії та функціонуванні основних споживачів в режимі реального часу.

ФУНКЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Ключові функції системи обліку:
 • контроль і аналіз споживання енергоресурсів;
 • можливість вести планування енерговитрат, оцінювати витрати, плановану і фактичну економію, окупність і періоди окупності капіталовкладень;
 • можливість завчасно попередити про наближення до дозволеного ліміту;
 • підвищення надійності роботи технологічного обладнання за рахунок інформування операторів і, як наслідок, оперативної реакції на позаштатні ситуації;
 • здійснення моніторингу механічних параметрів і умов зовнішнього середовища на основі архівних і поточних даних, з метою забезпечення попереджувального технічного обслуговування та продовження терміну служби активів;
 • підвищення технологічної дисципліни оперативного персоналу за рахунок протоколювання дій операторів та диспетчерів;
 • спрощення ведення архіву даних, шляхом створення електронної копії, а також автоматичного складання легких у конфігуруції звітів;
 • забезпечення керівників високого і середнього рівнів інструментальними засобами та необхідною інформацією для своєчасного і правильного прийняття рішень;
 • можливість спланувати роботу в умовах пікових навантажень.
Система має наступні можливості:
 • відображення на екранах ПК оператора поточного стану споживання енергоресурсів (електроенергія, пара, газ, гаряча і холодна вода, система подачі повітря);
 • візуалізація стану обладнання у вигляді мнемосхем, графіків і таблиць;
 • попередження оператора в разі перевищення (зниження) споживання нижче дозволеного значення або виникнення інших позаштатних ситуацій;
 • ведення архіву даних;
 • надання інформації персоналу у вигляді звітів і діаграм за різні періоди часу;
 • організації роботи з системою користувача з різними рівнями доступу.

РІШЕННЯ ВІД «КОНЦЕРН« КСІМЕКС»

Для побудови системи обліку енергоресурсів компанія «Концерн Ксімекс» застосовує програмне забезпечення провідних європейських виробників Siemens, Schneider Electric, що зарекомендувало себе тільки з найкращих сторін в області побудови систем автоматизації.

 

Потужні засоби візуалізації та функціональні можливості дозволяють створювати зручні у використанні системи диспетчеризації, дозволяючи операторам повністю контролювати перебіг технологічного процесу і оперативно реагувати на відхилення в ньому, що в цілому підвищує ефективність технологічного процесу і якість продукції, що випускається

Ми пропонуємо як комерційний, так і технічний облік електроенергії і надаємо повний спектр послуг:
 • розробка проектної документації для всіх стадій проектування;
 • поставка обладнання та його програмування;
 • монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • гарантійне та сервісне обслуговування.