ТОВ «Serviсe Grain». Елеваторний комплекс, м. Арциз. Система управління та диспетчеризації

Реалізована система автоматичного управління і диспетчеризації зерновим елеваторним комплексом у складі:

156 е / двигунів,

863 вимірювальних перетворювача (датчика),

143 засувок і клапанів,

1 робоче місце оператора

 

Результат впровадження:

Реалізована автоматична робота зернового комплексу з автоматизованою побудовою технологічних маршрутів.

Функції та можливості

Система диспетчеризації забезпечує:

 • контроль технологічних параметрів і їх індикацію на екрані персонального комп’ютера (автоматизоване робоче місце оператора (далі АРМ));
 • дистанційне або автоматичне управління виконавчими органами та індикацію їх стану на екрані АРМ;
 • автоматичне складання і виконання циклів запуску і зупинки маршруту;

 

Система управління (на базі ПЛК VIPA 315) управляє наступними виконавчими органами:

 • норії;
 • транспортери;
 • засувки;
 • перекидні клапани;
 • розподільники потоків;
 • дзвінки (передпускова звукова сигналізація).
 • аварійну сигналізацію;
 • захисні блокування.

Режими управління

В системі управління обладнанням (норіями, транспортерами, засувками, перекидними клапанами, розподільниками потоків, сепараторами) передбачено:

 • дистанційне управління – автоматично, згідно з програмою запуску / зупинки маршруту або по команді оператора з екрану робочої станції;
 • місцеве управління (без використання системи управління і контролера) з пульта управління, розташованого безпосередньо біля механізму.

Автоматична побудова маршрутів

Для здійснення автоматичного транспортування зерна між двома точками, використовуючи сукупність одночасно функціонуючого обладнання, використовуються технологічні маршрути елеватора.

 

В системі управління запрограмовано використання 20-ти маршрутів по 35 елементів в кожному маршруті.

 

Елементи, які беруть участь в маршруті вибираються автоматично з РС на підставі обраних оператором початкової і кінцевої точок.

 

На всіх початкових і кінцевих точках маршрутів встановлені індикатори культури, які призначені для інформування обслуговуючого персоналу про культуру, яка в даний момент знаходиться в конкретній точці.

 

Для точок прийому продукту і точок відвантаження товару, культура вказує останню, вказану обслуговуючим персоналом культуру. Індикатор культури служить для блокування будівлі маршруту при розбіжності культур в обраних кінцевих точках маршруту, тим самим перешкоджає випадковому змішуванню різних продуктів.

 

Індикатор стану маршруту може бути в одному з наступних станів:

«Виключений», «Підготовка»,«Підготолено», «Запуск»,«Працює»,«Зупинка», «Зупинено»,«Авар.зупинка», «Зупинка аварійно».

Автоматична побудова маршрутів

Після вибору кінцевої точки маршруту системою управління автоматично буде зроблено розрахунок всіх допустимих шляхів між заданими точками маршруту, результати розрахунку будуть представлені у вікні підготовки маршруту.

 

Кожний наступний елемент запускається тільки після запуску попереднього. У разі виникнення аварії запущеного елементу, подальший запуск припиняється, оператору видається аварійне повідомлення.

 

Рішення про зупинку вже запущених елементів маршруту або про повторний запуск (після усунення причини аварії) ще не запущених елементів маршруту приймає обслуговуючий персонал.

Блокування перемикання задіяних пристроїв

При спробі підготувати маршрут через перекидний клапан або дистриб’ютор потоку, який вже зайнятий в будь-якому іншому маршруті, система автоматично блокує підготовку такого маршруту, через чотири хвилини даний маршрут буде скинутий і знищений.

 

При дії будь-якого з блокування формується відповідне повідомлення на екрані робочої станції і включається аварійна звукова сигналізація.

Архів подій

В системі управління передбачено архівування всіх, аварійних і технологічних повідомлень, а також дій оператора по включенню / відключенню механізмів, змін параметрів технологічних уставок. Повідомлення записуються в архів за фактом виникнення і зникнення причини події, дії оператора.

 

Всі повідомлення записуються в інтегровану базу даних MS SQL.

 

Для зручності знаходження необхідних повідомлень існує можливість фільтрації повідомлень за обраними умовами. Вікно управління фільтрацією викликається клацанням лівої кнопки миші на кнопці «Налаштування фільтрації». Фільтр повідомлень виконується за статусом, класом подій, об’єктом, елементом, параметром, а також датою їх виникнення.

ІНШІ НАШІ ПРОЕКТИ...